شغل محبوب در کره شمالی چیست؟

شغل محبوب در کره شمالی چیست؟

با افزایش تعداد خودروها در پایتخت کره شمالی، رانندگی تاکسی در این شهر به سرعت به شغلی پرطرفدار تبدیل شده است.

شغل محبوب در کره شمالی چیست؟

(image)

با افزایش تعداد خودروها در پایتخت کره شمالی، رانندگی تاکسی در این شهر به سرعت به شغلی پرطرفدار تبدیل شده است.
شغل محبوب در کره شمالی چیست؟

خبر جدید