شرکت ۲۵۰ دانشجوی دختر در مراسم اعتکاف دانشگاه آزاد مشهد

شرکت ۲۵۰ دانشجوی دختر در مراسم اعتکاف دانشگاه آزاد مشهد

کارشناس فرهنگی دفتر نهاد رهبری دانشگاه آزاد خراسان رضوی از معتکف شدن ۲۵۰ دانشجوی دختر در مسجد حضرت مهدی(عج) دانشگاه آزاد اسلامی مشهد خبر داد.

شرکت ۲۵۰ دانشجوی دختر در مراسم اعتکاف دانشگاه آزاد مشهد

(image)

کارشناس فرهنگی دفتر نهاد رهبری دانشگاه آزاد خراسان رضوی از معتکف شدن ۲۵۰ دانشجوی دختر در مسجد حضرت مهدی(عج) دانشگاه آزاد اسلامی مشهد خبر داد.
شرکت ۲۵۰ دانشجوی دختر در مراسم اعتکاف دانشگاه آزاد مشهد

خرید بک لینک

موزیک سرا