شرکت‌های کوچک و متوسط صادرکننده نمی‌شوند

شرکت‌های کوچک و متوسط صادرکننده نمی‌شوند

نعمت زاده با بیان این که شرکت‌های کوچک و متوسط کشور به علت ظرفیت‌شان نتوانسته‌اند صادرکننده شوند گفت: استفاده از هلدینگ‌ها و شرکت‌های تخصصی صادراتی بزرگ می‌تواند در شکل گیری ارتباط مفید با تولیدکنندگان در داخل و مشتریان در خارج ارتباط موثر باشد.

شرکت‌های کوچک و متوسط صادرکننده نمی‌شوند

(image)

نعمت زاده با بیان این که شرکت‌های کوچک و متوسط کشور به علت ظرفیت‌شان نتوانسته‌اند صادرکننده شوند گفت: استفاده از هلدینگ‌ها و شرکت‌های تخصصی صادراتی بزرگ می‌تواند در شکل گیری ارتباط مفید با تولیدکنندگان در داخل و مشتریان در خارج ارتباط موثر باشد.
شرکت‌های کوچک و متوسط صادرکننده نمی‌شوند

اپدیت نود32

اس ام اس جدید