شرمن: باید تحریم‌های ایران را به بهانه حقوق بشر افزایش دهیم

شرمن: باید تحریم‌های ایران را به بهانه حقوق بشر افزایش دهیم

معاون سابق وزارت خارجه آمریکا می‌گوید واشنگتن می‌تواند در صورت لزوم علیه ایران تحریم‌های حقوق بشری اعمال کند.

شرمن: باید تحریم‌های ایران را به بهانه حقوق بشر افزایش دهیم

(image)

معاون سابق وزارت خارجه آمریکا می‌گوید واشنگتن می‌تواند در صورت لزوم علیه ایران تحریم‌های حقوق بشری اعمال کند.
شرمن: باید تحریم‌های ایران را به بهانه حقوق بشر افزایش دهیم

car