شركت ساختماني بن لادن ۵۰ هزار نيروي خود را اخراج كرد

شركت ساختماني بن لادن ۵۰ هزار نيروي خود را اخراج كرد

شركت ساختماني عربستان موسوم به «گروه بن لادن» با افزايش فشار بر بخش ساخت و ساز در بحبوحه كاهش هزينه هاي دولتي در اين كشور، ۵۰ هزار كارگر خود را اخراج كرد.

شركت ساختماني بن لادن ۵۰ هزار نيروي خود را اخراج كرد

(image)

شركت ساختماني عربستان موسوم به «گروه بن لادن» با افزايش فشار بر بخش ساخت و ساز در بحبوحه كاهش هزينه هاي دولتي در اين كشور، ۵۰ هزار كارگر خود را اخراج كرد.
شركت ساختماني بن لادن ۵۰ هزار نيروي خود را اخراج كرد

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 7

پرس نیوز