شب کاری ادارات در برخی استان‌ها به دلیل گرمای شدید هوا

شب کاری ادارات در برخی استان‌ها به دلیل گرمای شدید هوا

استاندار ایلام گفت: به مسئولان دولت پیشنهاد داده ایم تا ادارات برخی استان های کشور در ایام تابستان در شب ها فعالیت کنند.

شب کاری ادارات در برخی استان‌ها به دلیل گرمای شدید هوا

(image)

استاندار ایلام گفت: به مسئولان دولت پیشنهاد داده ایم تا ادارات برخی استان های کشور در ایام تابستان در شب ها فعالیت کنند.
شب کاری ادارات در برخی استان‌ها به دلیل گرمای شدید هوا

عکس های داغ جدید