شباهت جالب  بارسا، اتلتیکو و رئال به استقلال، استقلال خوزستان و پرسپولیس!

شباهت جالب  بارسا، اتلتیکو و رئال به استقلال، استقلال خوزستان و پرسپولیس!

در ایران ۳ تیم با فاصله بسیار اندک برای قهرمانی می‌جنگند و فقط به خاطر تفاضل گل اول تا سوم هستند.

شباهت جالب  بارسا، اتلتیکو و رئال به استقلال، استقلال خوزستان و پرسپولیس!

(image)

در ایران ۳ تیم با فاصله بسیار اندک برای قهرمانی می‌جنگند و فقط به خاطر تفاضل گل اول تا سوم هستند.
شباهت جالب  بارسا، اتلتیکو و رئال به استقلال، استقلال خوزستان و پرسپولیس!

آپدیت نود32

خبرگزاری اصفحان