«شاهین‌های آزادی کردستان» مسئولیت انفجار استانبول را بر عهده گرفت

«شاهین‌های آزادی کردستان» مسئولیت انفجار استانبول را بر عهده گرفت

یک گروه کُرد مخالف دولت ترکیه ضمن اعلام ناامن بودن این کشور برای گردشگران، مسئولیت انفجار استانبول را بر عهده گرفت.

«شاهین‌های آزادی کردستان» مسئولیت انفجار استانبول را بر عهده گرفت

(image)

یک گروه کُرد مخالف دولت ترکیه ضمن اعلام ناامن بودن این کشور برای گردشگران، مسئولیت انفجار استانبول را بر عهده گرفت.
«شاهین‌های آزادی کردستان» مسئولیت انفجار استانبول را بر عهده گرفت

دانلود سریال و آهنگ