شانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی افتتاح شد

شانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی افتتاح شد

مرضیه برومند گفت: آرزو می‌کنم که آسمان همه عروسک‌ها و بچه‌ها آبی باشد و در همه جای دنیا صلح و امنیت برقرار باشد تا هیچ بچه‌ای شب را با وحشت سپری نکند.

شانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی افتتاح شد

(image)

مرضیه برومند گفت: آرزو می‌کنم که آسمان همه عروسک‌ها و بچه‌ها آبی باشد و در همه جای دنیا صلح و امنیت برقرار باشد تا هیچ بچه‌ای شب را با وحشت سپری نکند.
شانزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی افتتاح شد

پرس نیوز