سی و سه پل؛ شاهكار معماري‌ و پل‌ سازي‌ ايران‌

سی و سه پل؛ شاهكار معماري‌ و پل‌ سازي‌ ايران‌

سی‌وسه‌پل یا پل الله‌وردی خان پلی است با ۳۳ دهانه، ۲۹۵ متر طول و ۱۴ متر عرض، که توسط الله‌وردی خان بر روی زاینده‌رود در شهر اصفهان ساخته شده و محل برگزاری مراسم جشن آب‌پاشان و مراسم خاج‌شویان ارامنه اصفهان در دوره صفویه بوده است.

سی و سه پل؛ شاهكار معماري‌ و پل‌ سازي‌ ايران‌

(image)

سی‌وسه‌پل یا پل الله‌وردی خان پلی است با ۳۳ دهانه، ۲۹۵ متر طول و ۱۴ متر عرض، که توسط الله‌وردی خان بر روی زاینده‌رود در شهر اصفهان ساخته شده و محل برگزاری مراسم جشن آب‌پاشان و مراسم خاج‌شویان ارامنه اصفهان در دوره صفویه بوده است.
سی و سه پل؛ شاهكار معماري‌ و پل‌ سازي‌ ايران‌

فانتزی

قدیر نیوز