سی ان ان: انتقاد اوباما از جمهوریخواهان کنگره به علت همراهی نکردن با دولت در بخش اقتصاد

سی ان ان: انتقاد اوباما از جمهوریخواهان کنگره به علت همراهی نکردن با دولت در بخش اقتصاد

رئیس جمهور آمریکا در سخنانی در کاخ سفید ضمن انتقاد از جمهوریخواهان کنگره به علت همراهی نکردن با دولت در بخش اقتصاد از آنان خواست برای بستن مفرهای مالیاتی و افزایش حداقل حقوق اقدام کنند.

سی ان ان: انتقاد اوباما از جمهوریخواهان کنگره به علت همراهی نکردن با دولت در بخش اقتصاد

(image)

رئیس جمهور آمریکا در سخنانی در کاخ سفید ضمن انتقاد از جمهوریخواهان کنگره به علت همراهی نکردن با دولت در بخش اقتصاد از آنان خواست برای بستن مفرهای مالیاتی و افزایش حداقل حقوق اقدام کنند.
سی ان ان: انتقاد اوباما از جمهوریخواهان کنگره به علت همراهی نکردن با دولت در بخش اقتصاد

فروش بک لینک

موسیقی