سیزده بدر بارانی و برفی در نیمه شمالی/ از چادر زدن در ح ها بپرهیزیداشیه رودخانه

سیزده بدر بارانی و برفی در نیمه شمالی/ از چادر زدن در ح ها بپرهیزیداشیه رودخانه

سازمان هواشناسی کشور با توجه به کاهش محسوس دما و بارش برف در ارتفاعات ۱۰ استان در روزهای پایانی تعطیلات نوروز، نسبت به تردد در برخی جاده های کشور و سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها هشدار داد.

سیزده بدر بارانی و برفی در نیمه شمالی/ از چادر زدن در ح ها بپرهیزیداشیه رودخانه

(image)

سازمان هواشناسی کشور با توجه به کاهش محسوس دما و بارش برف در ارتفاعات ۱۰ استان در روزهای پایانی تعطیلات نوروز، نسبت به تردد در برخی جاده های کشور و سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها هشدار داد.
سیزده بدر بارانی و برفی در نیمه شمالی/ از چادر زدن در ح ها بپرهیزیداشیه رودخانه

دانلود موزیک

مرجع سلامتی