سیزدهمین نشست اندیشکده سبک زندگی اسلامی خوزستان برگزار می‌شود

مسئول فرهنگی بسیج دانشجویی خوزستان گفت: سیزدهمین نشست سبک زندگی اسلامی بسیج دانشجویی با موضوع علوم انسانی و مهندسی سبک زندگی برگزار می‌شود.