سیدجواد حسینی‌کیا رئیس شعبه ۱۳ بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مجلس شد

سیدجواد حسینی‌کیا رئیس شعبه ۱۳ بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مجلس شد

منتخب مردم سنقر و کلیایی رئیس شعبه ۱۳ بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد.

سیدجواد حسینی‌کیا رئیس شعبه ۱۳ بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مجلس شد

(image)

منتخب مردم سنقر و کلیایی رئیس شعبه ۱۳ بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد.
سیدجواد حسینی‌کیا رئیس شعبه ۱۳ بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مجلس شد

دانلود فیلم جدید