سیاست‌های دولت یازدهم در سمت و سوی سیاست‌های اتحادیه اروپا و آمریکاست

سیاست‌های دولت یازدهم در سمت و سوی سیاست‌های اتحادیه اروپا و آمریکاست

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان با بیان اینکه سیاست‌های دولت یازدهم در سمت و سوی سیاست‌های اتحادیه اروپا و آمریکاست، گفت: با توجه به کشتار مسلمانان کشمیر بی گناه می‌طلبد که دستگاه دیپلماسی از طریق نهادهای بین‌المللی راهکاری برای امنیت این منطقه ارائه کند.

سیاست‌های دولت یازدهم در سمت و سوی سیاست‌های اتحادیه اروپا و آمریکاست

(image)

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان با بیان اینکه سیاست‌های دولت یازدهم در سمت و سوی سیاست‌های اتحادیه اروپا و آمریکاست، گفت: با توجه به کشتار مسلمانان کشمیر بی گناه می‌طلبد که دستگاه دیپلماسی از طریق نهادهای بین‌المللی راهکاری برای امنیت این منطقه ارائه کند.
سیاست‌های دولت یازدهم در سمت و سوی سیاست‌های اتحادیه اروپا و آمریکاست

دانلود فیلم با لینک مستقیم