سیاستمداران ایرانی چه موبایلی دارند؟

سیاستمداران ایرانی چه موبایلی دارند؟

این هفته رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور باز هم در خصوص تعیین تکلیف گوشی‌های تلفن همراه مسئولین صحبت کرد.

سیاستمداران ایرانی چه موبایلی دارند؟

(image)

این هفته رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور باز هم در خصوص تعیین تکلیف گوشی‌های تلفن همراه مسئولین صحبت کرد.
سیاستمداران ایرانی چه موبایلی دارند؟

تکست آهنگ