سپاه در مسائل امنیتی و نفوذ مالی ورود پیدا کرده است/ فرد بازداشت شده به دلیل فساد بزرگتر از فیش حقوقی دستگیر شده‌ 

سپاه در مسائل امنیتی و نفوذ مالی ورود پیدا کرده است/ فرد بازداشت شده به دلیل فساد بزرگتر از فیش حقوقی دستگیر شده‌ 

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت:  سپاه در مسائل امنیتی و نفوذ مالی ورود پیدا کرده است و قوه قضائیه هم پشتیبانی می‌کند و پرونده‌ها در دست بررسی است.

سپاه در مسائل امنیتی و نفوذ مالی ورود پیدا کرده است/ فرد بازداشت شده به دلیل فساد بزرگتر از فیش حقوقی دستگیر شده‌ 

(image)

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت:  سپاه در مسائل امنیتی و نفوذ مالی ورود پیدا کرده است و قوه قضائیه هم پشتیبانی می‌کند و پرونده‌ها در دست بررسی است.
سپاه در مسائل امنیتی و نفوذ مالی ورود پیدا کرده است/ فرد بازداشت شده به دلیل فساد بزرگتر از فیش حقوقی دستگیر شده‌ 

خبرهای داغ