سومین روز دوره سراسری امام موسی صدر

سومین روز دوره سراسری امام موسی صدر

سومین روز دوره سراسری امام موسی صدر ، با حضور فرماندهان و فعالین بسیج دانشجویی سراسر کشور و علاقه مندان به حوزه جهان اسلام در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار گردید.

سومین روز دوره سراسری امام موسی صدر

(image)

سومین روز دوره سراسری امام موسی صدر ، با حضور فرماندهان و فعالین بسیج دانشجویی سراسر کشور و علاقه مندان به حوزه جهان اسلام در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار گردید.
سومین روز دوره سراسری امام موسی صدر

هنر