سوددهی فولادسازان روسی در میان آشفتگی بازار فولاد

سوددهی فولادسازان روسی در میان آشفتگی بازار فولاد

در حالی که کارخانه‌های فولاد در سراسر اروپا در حال زیان‌دهی و اخراج کارگران خود هستند، کسب و کار در روسیه رونق گرفته است.

سوددهی فولادسازان روسی در میان آشفتگی بازار فولاد

(image)

در حالی که کارخانه‌های فولاد در سراسر اروپا در حال زیان‌دهی و اخراج کارگران خود هستند، کسب و کار در روسیه رونق گرفته است.
سوددهی فولادسازان روسی در میان آشفتگی بازار فولاد

یوزرنیم و پسورد نود 32

عکس