سوددهی استات‌اویل نروژ با وجود قیمت‌های پایین نفت

سوددهی استات‌اویل نروژ با وجود قیمت‌های پایین نفت

 بزرگترین شرکت نفتی نروژ به طرز غیرمنتظره‌ای در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۶ با سودآوری مواجه شد. این در حالی است که کاهش هزینه‌های این شرکت قیمت‌های پایین نفت خام را جبران کرده است.

سوددهی استات‌اویل نروژ با وجود قیمت‌های پایین نفت

(image)

 بزرگترین شرکت نفتی نروژ به طرز غیرمنتظره‌ای در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۶ با سودآوری مواجه شد. این در حالی است که کاهش هزینه‌های این شرکت قیمت‌های پایین نفت خام را جبران کرده است.
سوددهی استات‌اویل نروژ با وجود قیمت‌های پایین نفت

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 9

پرس نیوز