سهم معاون نعمت‌زاده از پاداش ۷۵۰ میلیون تومانی +سند

سهم معاون نعمت‌زاده از پاداش ۷۵۰ میلیون تومانی +سند

شرکت دولتی پرحاشیه صنایع ملی مس، برای ۵ عضو هیئت مدیره خود که نام معاون نعمت‌زاده نیز در میان آنان به چشم می‌خورد، ۷۵۰ میلیون تومان پاداش سالانه در نظر گرفت.

سهم معاون نعمت‌زاده از پاداش ۷۵۰ میلیون تومانی +سند

(image)

شرکت دولتی پرحاشیه صنایع ملی مس، برای ۵ عضو هیئت مدیره خود که نام معاون نعمت‌زاده نیز در میان آنان به چشم می‌خورد، ۷۵۰ میلیون تومان پاداش سالانه در نظر گرفت.
سهم معاون نعمت‌زاده از پاداش ۷۵۰ میلیون تومانی +سند

خبر دانشجویی