سن بلوغ ۱.۵ ساله کاهش یافته است/ رابطه سن بلوغ و افسردگی

سن بلوغ ۱.۵ ساله کاهش یافته است/ رابطه سن بلوغ و افسردگی

عضو انجمن متخصصان داخلی ایران گفت: سن بلوغ در پسران و دختران ایرانی ۱.۵ سال کاهش یافته و در حال حاضر فاصله بالا بین بلوغ جنسی و اقتصادی باعث شیوع افسردگی در جامعه شده است.

سن بلوغ ۱.۵ ساله کاهش یافته است/ رابطه سن بلوغ و افسردگی

(image)

عضو انجمن متخصصان داخلی ایران گفت: سن بلوغ در پسران و دختران ایرانی ۱.۵ سال کاهش یافته و در حال حاضر فاصله بالا بین بلوغ جنسی و اقتصادی باعث شیوع افسردگی در جامعه شده است.
سن بلوغ ۱.۵ ساله کاهش یافته است/ رابطه سن بلوغ و افسردگی

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 8

تکنولوژی جدید