سلسله نشست‌های نقد کتاب در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود

سلسله نشست‌های نقد کتاب در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود

شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با همکاری دانشگاه پیام نور، سلسله نشست‌های نقد کتاب در دانشگاه‌های سراسر کشور را با عنوان تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی برگزار می‌کند.

سلسله نشست‌های نقد کتاب در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود

(image)

شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی با همکاری دانشگاه پیام نور، سلسله نشست‌های نقد کتاب در دانشگاه‌های سراسر کشور را با عنوان تحقیق در معانی و بیان و فنون ادب فارسی برگزار می‌کند.
سلسله نشست‌های نقد کتاب در دانشگاه‌ها برگزار می‌شود

بک لینک رنک 4

خبر جدید