سعودی‌ها در اجماع‌سازی ناکام ماندند/ حداقل مشارکت در اجلاس موریتانی

سعودی‌ها در اجماع‌سازی ناکام ماندند/ حداقل مشارکت در اجلاس موریتانی

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به رصد دقیق تمام تحولات اجلاس موریتانی توسط این وزارتخانه گفت: صدور بیانیه جداگانه کمیته ٤ جانبه اتحادیه عرب علیه کشورمان در حاشیه این اجلاس نشان‌دهنده ناکامی سعودی‌ها در اجماع‌سازی است.

سعودی‌ها در اجماع‌سازی ناکام ماندند/ حداقل مشارکت در اجلاس موریتانی

(image)

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به رصد دقیق تمام تحولات اجلاس موریتانی توسط این وزارتخانه گفت: صدور بیانیه جداگانه کمیته ٤ جانبه اتحادیه عرب علیه کشورمان در حاشیه این اجلاس نشان‌دهنده ناکامی سعودی‌ها در اجماع‌سازی است.
سعودی‌ها در اجماع‌سازی ناکام ماندند/ حداقل مشارکت در اجلاس موریتانی

ماشین های جدید