سرمایه گذاری خارجی ۴۰ میلیارد دلاری بخش معدن و صنایع معدنی

سرمایه گذاری خارجی ۴۰ میلیارد دلاری بخش معدن و صنایع معدنی

رییس هیات عامل ایمیدرو، برنامه ششم و طرح های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی ایران را فرصت بسیار مناسبی برای منافع دو سویه ایران و اروپا دانست.

سرمایه گذاری خارجی ۴۰ میلیارد دلاری بخش معدن و صنایع معدنی

(image)

رییس هیات عامل ایمیدرو، برنامه ششم و طرح های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی ایران را فرصت بسیار مناسبی برای منافع دو سویه ایران و اروپا دانست.
سرمایه گذاری خارجی ۴۰ میلیارد دلاری بخش معدن و صنایع معدنی

بک لینک رنک 6

تکنولوژی جدید