سرمایه اولیه شرکت بنیان ابزار هوشمند پارس ۱۰۰ هزار تومان بود/ ۱۵ واحدی که دانشجویان ما را در بازار کار نجات می‌دهد

سرمایه اولیه شرکت بنیان ابزار هوشمند پارس ۱۰۰ هزار تومان بود/ ۱۵ واحدی که دانشجویان ما را در بازار کار نجات می‌دهد

مدیر عامل شرکت رشد بنیان ابزار هوشمند پارس با بیان این مطلب که این شرکت کار خود را با ۱۰۰ هزار تومان آغاز کرد، گفت: بسیاری از شرکت‌هایی که امروز نام آور شده‌اند، فعالیت خود را با سرمایه اندک آغاز کرده‌اند؛ بنابراین می‌توان با کمترین سرمایه بزرگترین اقدامات را انجام داد مشروط به این‌که همت و پشتکار نیز وجود داشته باشد.

سرمایه اولیه شرکت بنیان ابزار هوشمند پارس ۱۰۰ هزار تومان بود/ ۱۵ واحدی که دانشجویان ما را در بازار کار نجات می‌دهد

(image)

مدیر عامل شرکت رشد بنیان ابزار هوشمند پارس با بیان این مطلب که این شرکت کار خود را با ۱۰۰ هزار تومان آغاز کرد، گفت: بسیاری از شرکت‌هایی که امروز نام آور شده‌اند، فعالیت خود را با سرمایه اندک آغاز کرده‌اند؛ بنابراین می‌توان با کمترین سرمایه بزرگترین اقدامات را انجام داد مشروط به این‌که همت و پشتکار نیز وجود داشته باشد.
سرمایه اولیه شرکت بنیان ابزار هوشمند پارس ۱۰۰ هزار تومان بود/ ۱۵ واحدی که دانشجویان ما را در بازار کار نجات می‌دهد

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

آهنگ جدید