سرمایه‌داران نباید در ایران اسلامی حق مستضعفین را ضایع کنند

سرمایه‌داران نباید در ایران اسلامی حق مستضعفین را ضایع کنند

نماینده مردم شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی گفت: در انقلاب اسلامی ایران سرمایه‌داران نباید حق محرومین و مستضعفین جامعه را ضایع کنند.

سرمایه‌داران نباید در ایران اسلامی حق مستضعفین را ضایع کنند

(image)

نماینده مردم شهرستان‌های رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی گفت: در انقلاب اسلامی ایران سرمایه‌داران نباید حق محرومین و مستضعفین جامعه را ضایع کنند.
سرمایه‌داران نباید در ایران اسلامی حق مستضعفین را ضایع کنند

خرید لینک

کرمان نیوز