سرقت خودرو به همراه دختر ۷ ساله این بار در اصفهان/ دختر ۷ ساله پیدا شد

سرقت خودرو به همراه دختر ۷ ساله این بار در اصفهان/ دختر ۷ ساله پیدا شد
فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: پس از نیم ساعت از اعلام سرقت خودروی پژو پارس همراه با دختر هفت ساله خانواده، فرزند خانواده توسط پلیس پیدا شد.

سرقت خودرو به همراه دختر ۷ ساله این بار در اصفهان/ دختر ۷ ساله پیدا شد

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: پس از نیم ساعت از اعلام سرقت خودروی پژو پارس همراه با دختر هفت ساله خانواده، فرزند خانواده توسط پلیس پیدا شد.
سرقت خودرو به همراه دختر ۷ ساله این بار در اصفهان/ دختر ۷ ساله پیدا شد