سردترین و گرم‌ترین‌ شهرهای ایران در ۲۴ ساعت گذشته+نمودار

سردترین و گرم‌ترین‌ شهرهای ایران در ۲۴ ساعت گذشته+نمودار

مرکز مدیریت بحران، سردترین و گرم‌ترین‌ شهرها در ۲۴ ساعت گذشته به شرح زیر است:

سردترین و گرم‌ترین‌ شهرهای ایران در ۲۴ ساعت گذشته+نمودار

(image)

مرکز مدیریت بحران، سردترین و گرم‌ترین‌ شهرها در ۲۴ ساعت گذشته به شرح زیر است:
سردترین و گرم‌ترین‌ شهرهای ایران در ۲۴ ساعت گذشته+نمودار

آخرین اخبار ورزشی