سردار سلیمانی: مدیریت انقلابی یعنی در پی پاداش و ترفیع نبودن

سردار سلیمانی: مدیریت انقلابی یعنی در پی پاداش و ترفیع نبودن

فرمانده سپاه قدس با بيان اينکه نيرو انتظامی مسئوليت جهادی دارد گفت: ناجا می تواند فرهنگ دينی و انقلابی را به سطوح مختلف جامعه انتقال دهد.

سردار سلیمانی: مدیریت انقلابی یعنی در پی پاداش و ترفیع نبودن

(image)

فرمانده سپاه قدس با بيان اينکه نيرو انتظامی مسئوليت جهادی دارد گفت: ناجا می تواند فرهنگ دينی و انقلابی را به سطوح مختلف جامعه انتقال دهد.
سردار سلیمانی: مدیریت انقلابی یعنی در پی پاداش و ترفیع نبودن

خرید بک لینک

bluray movie download