سردار دهقان: طرح همکاری های فنی دفاعی ایران و روسیه تدوین شده است

سردار دهقان: طرح همکاری های فنی دفاعی ایران و روسیه تدوین شده است

 سردار حسین دهقان در حاشیه نشست بین المللی امنیت در مسکو گفت: ایران و روسیه طرح های مشخصی را برای همکاری های فنی و نظامی تهیه کرده اند و توافق های معینی صورت گرفته است.

سردار دهقان: طرح همکاری های فنی دفاعی ایران و روسیه تدوین شده است

(image)

 سردار حسین دهقان در حاشیه نشست بین المللی امنیت در مسکو گفت: ایران و روسیه طرح های مشخصی را برای همکاری های فنی و نظامی تهیه کرده اند و توافق های معینی صورت گرفته است.
سردار دهقان: طرح همکاری های فنی دفاعی ایران و روسیه تدوین شده است

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 3

اس ام اس جدید