سردار باقرزاده از کشف بقایای مقر منافقین در زبیدات می‌گوید +تصاویر

سردار باقرزاده از کشف بقایای مقر منافقین در زبیدات می‌گوید +تصاویر

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: بچه‌های تفحص در جریان کاوش پیکرمطهر شهداء در منطقه زبیدات با سنگرها و مقر منافقین مواجه شدند،که این روزها سالگرد شکست سنگین آن‌ها را در جریان عملیات مرصاد یادآور بودیم.

سردار باقرزاده از کشف بقایای مقر منافقین در زبیدات می‌گوید +تصاویر

(image)

فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: بچه‌های تفحص در جریان کاوش پیکرمطهر شهداء در منطقه زبیدات با سنگرها و مقر منافقین مواجه شدند،که این روزها سالگرد شکست سنگین آن‌ها را در جریان عملیات مرصاد یادآور بودیم.
سردار باقرزاده از کشف بقایای مقر منافقین در زبیدات می‌گوید +تصاویر

تکست آهنگ