سربازان تیپ زینبیون تا خشک شدن ریشه تکفیری‌ها آرام نخواهند نشست

سربازان تیپ زینبیون تا خشک شدن ریشه تکفیری‌ها آرام نخواهند نشست

شانزدهمين اجتماع مدافعان حرم با عنوان گرامیداشت شهدای تیپ زینبیون(مدافعان حرم پاکستانی) روز گذشته برگزار و در پی آن بیانیه‌ای منتشر شد.

سربازان تیپ زینبیون تا خشک شدن ریشه تکفیری‌ها آرام نخواهند نشست

(image)

شانزدهمين اجتماع مدافعان حرم با عنوان گرامیداشت شهدای تیپ زینبیون(مدافعان حرم پاکستانی) روز گذشته برگزار و در پی آن بیانیه‌ای منتشر شد.
سربازان تیپ زینبیون تا خشک شدن ریشه تکفیری‌ها آرام نخواهند نشست

دانلود فیلم خارجی