سران ترکیه و داعش روابط عمیقی دارند

سران ترکیه و داعش روابط عمیقی دارند

رئیس حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه با اشاره به وجود روابط عمیق بین نظام ترکیه و گروه تروریستی داعش گفت: پیوندهای مشترکی بین تفکر داعش و ایدئولوژی حزب عدالت و توسعه وجود دارد.

سران ترکیه و داعش روابط عمیقی دارند

(image)

رئیس حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه با اشاره به وجود روابط عمیق بین نظام ترکیه و گروه تروریستی داعش گفت: پیوندهای مشترکی بین تفکر داعش و ایدئولوژی حزب عدالت و توسعه وجود دارد.
سران ترکیه و داعش روابط عمیقی دارند

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 7

دانلود فیلم جدید