سخنگوی وزارت خارجه:  برجام پیروزی خالص نیست/ نمی‌شود از دیگران درخواست کنیم منافع ملی ما را تأمین کنند

سخنگوی وزارت خارجه:  برجام پیروزی خالص نیست/ نمی‌شود از دیگران درخواست کنیم منافع ملی ما را تأمین کنند

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در کنفرانس خبری در تبریز گفت که برجام پیروزی خالص نیست و مجموعه‌ای از دستاوردها و هزینه‌ها است.

سخنگوی وزارت خارجه:  برجام پیروزی خالص نیست/ نمی‌شود از دیگران درخواست کنیم منافع ملی ما را تأمین کنند

(image)

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در کنفرانس خبری در تبریز گفت که برجام پیروزی خالص نیست و مجموعه‌ای از دستاوردها و هزینه‌ها است.
سخنگوی وزارت خارجه:  برجام پیروزی خالص نیست/ نمی‌شود از دیگران درخواست کنیم منافع ملی ما را تأمین کنند

خرید بک لینک

مرکز فیلم