سخنان علامه مصباح یزدی در دیدار خلیفه ارامنه تهران

سخنان علامه مصباح یزدی در دیدار خلیفه ارامنه تهران

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) مصیبت اصلی ادیان الهی را شرک در عقیده دانست و گفت: روابط میان اسلام و مسیحیت باید تقویت شود تا بتوانیم در راستای رسیدن به اهداف مشترک اقدامات مطلوبی را انجام دهیم.

سخنان علامه مصباح یزدی در دیدار خلیفه ارامنه تهران

(image)

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) مصیبت اصلی ادیان الهی را شرک در عقیده دانست و گفت: روابط میان اسلام و مسیحیت باید تقویت شود تا بتوانیم در راستای رسیدن به اهداف مشترک اقدامات مطلوبی را انجام دهیم.
سخنان علامه مصباح یزدی در دیدار خلیفه ارامنه تهران

لایسنس نود 32 ورژن 6

خبرگزاری اصفحان