سامانه سلامت نوروزی راه اندازی شد

سامانه سلامت نوروزی راه اندازی شد

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: هموطنان در هرکجای کشور می‌توانند  از نزدیک‌ترین مرکز درمانی ارائه‌دهنده خدمات درمانی در ایام نوروز اطلاع پیدا کنند.

سامانه سلامت نوروزی راه اندازی شد

(image)

معاون درمان وزیر بهداشت گفت: هموطنان در هرکجای کشور می‌توانند  از نزدیک‌ترین مرکز درمانی ارائه‌دهنده خدمات درمانی در ایام نوروز اطلاع پیدا کنند.
سامانه سلامت نوروزی راه اندازی شد

آهنگ جدید

خبر اسلامی