سامانه جدید بارشی در راه است

سامانه جدید بارشی در راه است

براساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، سامانه جدید بارشی از اواخر هفته وارد کشور می‌شود.

سامانه جدید بارشی در راه است

(image)

براساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، سامانه جدید بارشی از اواخر هفته وارد کشور می‌شود.
سامانه جدید بارشی در راه است

تکنولوژی جدید