سال ۹۶ به دنبال رئیس جمهوری باشیم که ایران را از تحولات تاریخی جا نگذارد/ شاید اتحادیه اروپا تا ۲ سال دیگر وجود نداشته باشد

سال ۹۶ به دنبال رئیس جمهوری باشیم که ایران را از تحولات تاریخی جا نگذارد/ شاید اتحادیه اروپا تا ۲ سال دیگر وجود نداشته باشد

کارشناس مسائل سیاسی به دو روند موجود در منطقه و بین الملل اشاره کرد و گفت: یک روند تغییر نظم و هندسه جهانی به نفع جهان اسلام و دیگری آینده سازی برای مهار این روند است.

سال ۹۶ به دنبال رئیس جمهوری باشیم که ایران را از تحولات تاریخی جا نگذارد/ شاید اتحادیه اروپا تا ۲ سال دیگر وجود نداشته باشد

(image)

کارشناس مسائل سیاسی به دو روند موجود در منطقه و بین الملل اشاره کرد و گفت: یک روند تغییر نظم و هندسه جهانی به نفع جهان اسلام و دیگری آینده سازی برای مهار این روند است.
سال ۹۶ به دنبال رئیس جمهوری باشیم که ایران را از تحولات تاریخی جا نگذارد/ شاید اتحادیه اروپا تا ۲ سال دیگر وجود نداشته باشد

دانلود فیلم خارجی