سال ۹۵، سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»/ با اقتصاد مقاومتی می‌توان به جنگ بیکاری و رکود رفت

رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت آغاز سال ۹۵، سال جدید را سال « نام‌گذاری کردند.