سازمان جهانی کار: اروپا فقیرتر شد

سازمان جهانی کار: اروپا فقیرتر شد

سازمان جهانی کار با اعلام تشدید فقر در کشورهای اتحادیه اروپا، نسبت به افت مشاغل با کیفیت در کشورها هشدار داد.

سازمان جهانی کار: اروپا فقیرتر شد

(image)

سازمان جهانی کار با اعلام تشدید فقر در کشورهای اتحادیه اروپا، نسبت به افت مشاغل با کیفیت در کشورها هشدار داد.
سازمان جهانی کار: اروپا فقیرتر شد

اس ام اس جدید