سازمانی برای مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی در کشور تشکیل می‌شود

سازمانی برای مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی در کشور تشکیل می‌شود

بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری و با تصویب اعضای شورای عالی اداری مقرر شد سازمانی برای پیگیری و ساماندهی مسائل و آسیب‌های اجتماعی زیرنظر وزارت کشور تشکیل شود.

سازمانی برای مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی در کشور تشکیل می‌شود

(image)

بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری و با تصویب اعضای شورای عالی اداری مقرر شد سازمانی برای پیگیری و ساماندهی مسائل و آسیب‌های اجتماعی زیرنظر وزارت کشور تشکیل شود.
سازمانی برای مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی در کشور تشکیل می‌شود

خرید بک لینک رنک 6

سیستم اطلاع رسانی