ساختمان جدید موسسه آموزش عالی شاندیز گشایش یافت

ساختمان جدید موسسه آموزش عالی شاندیز گشایش یافت

ساختمان جدید موسسه آموزش عالی شاندیز با حضور جمعی از مسئولان استان خراسان رضوی افتتاح شد.

ساختمان جدید موسسه آموزش عالی شاندیز گشایش یافت

(image)

ساختمان جدید موسسه آموزش عالی شاندیز با حضور جمعی از مسئولان استان خراسان رضوی افتتاح شد.
ساختمان جدید موسسه آموزش عالی شاندیز گشایش یافت

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 8