زیرسوال بردن عملکرد دولت قبل در تمام کابینه دولت یازدهم طبیعی شده!

زیرسوال بردن عملکرد دولت قبل در تمام کابینه دولت یازدهم طبیعی شده!

معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت یازدهم همه چیز را به گردن دولت‌های قبل می‌اندازد و متاسفانه این موضوع در تمام کابینه دولت یازدهم وجود دارد.

زیرسوال بردن عملکرد دولت قبل در تمام کابینه دولت یازدهم طبیعی شده!

(image)

معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت یازدهم همه چیز را به گردن دولت‌های قبل می‌اندازد و متاسفانه این موضوع در تمام کابینه دولت یازدهم وجود دارد.
زیرسوال بردن عملکرد دولت قبل در تمام کابینه دولت یازدهم طبیعی شده!

خرید لینک

شبکه خانگی