زنگنه کلید تغییرات در وزارت نفت را زد + سند

زنگنه کلید تغییرات در وزارت نفت را زد + سند

لزوم اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تغییرات متعدد در مجموعه وزارت نفت را کلید زد و نخستین نامه وزیر نفت در این خصوص، از ایجاد تغییر در هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران حکایت دارد.

زنگنه کلید تغییرات در وزارت نفت را زد + سند

(image)

لزوم اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تغییرات متعدد در مجموعه وزارت نفت را کلید زد و نخستین نامه وزیر نفت در این خصوص، از ایجاد تغییر در هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران حکایت دارد.
زنگنه کلید تغییرات در وزارت نفت را زد + سند

خرید بک لینک رنک 4

باشگاه خبری ورزشی