زمین لرزه عشق آباد خراسان‌جنوبی را تکان داد

زمین لرزه عشق آباد خراسان‌جنوبی را تکان داد

مسئول شبکه لرزه نگاری بیرجند از وقوع زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲درجه مقیاس درونی زمین(ریشتر) روز یکشنبه در ساعت ۱۰و ۱۹دقیقه و ۳۹ثانیه در بخش عشق آباد شهرستان طبس از توابع خراسان جنوبی خبر داد.

زمین لرزه عشق آباد خراسان‌جنوبی را تکان داد

(image)

مسئول شبکه لرزه نگاری بیرجند از وقوع زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۲درجه مقیاس درونی زمین(ریشتر) روز یکشنبه در ساعت ۱۰و ۱۹دقیقه و ۳۹ثانیه در بخش عشق آباد شهرستان طبس از توابع خراسان جنوبی خبر داد.
زمین لرزه عشق آباد خراسان‌جنوبی را تکان داد

خرید بک لینک رنک 1

فیلم سریال آهنگ