زمان نابودی قطعی اسرائیل ‌دور نیست/ عمر آل‌سعود ‌رو به پایان است

زمان نابودی قطعی اسرائیل ‌دور نیست/ عمر آل‌سعود ‌رو به پایان است

رئیس مجلس خبرگان رهبری با تاکید براینکه ما در کنار مردم مظلوم ایستاده‌ایم و دلمان با هم یکی است گفت: آمریکا بداند نمی‌تواند ما را از مردم مظلوم فلسطین جدا کنند.

زمان نابودی قطعی اسرائیل ‌دور نیست/ عمر آل‌سعود ‌رو به پایان است

(image)

رئیس مجلس خبرگان رهبری با تاکید براینکه ما در کنار مردم مظلوم ایستاده‌ایم و دلمان با هم یکی است گفت: آمریکا بداند نمی‌تواند ما را از مردم مظلوم فلسطین جدا کنند.
زمان نابودی قطعی اسرائیل ‌دور نیست/ عمر آل‌سعود ‌رو به پایان است

خرید vpn عالی

ایرانی