زمان اخذ رای تا ساعت ۲۱ تمدید شد

زمان اخذ رای تا ساعت ۲۱ تمدید شد

ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه شماره ۱۱۹ مدت اخذ رأی در دومین مرحله انتخابات مجلس را تا ساعت ۲۱ تمدید کرد.

زمان اخذ رای تا ساعت ۲۱ تمدید شد

(image)

ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه شماره ۱۱۹ مدت اخذ رأی در دومین مرحله انتخابات مجلس را تا ساعت ۲۱ تمدید کرد.
زمان اخذ رای تا ساعت ۲۱ تمدید شد

یوزرنیم و پسورد نود 32

خبر جدید