زائرین از بابت مسائل بهداشتی و درمانی خود هیچ نگرانی نداشته باشند

زائرین از بابت مسائل بهداشتی و درمانی خود هیچ نگرانی نداشته باشند
پیرحسین کولیوند گفت: مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر با دارا بودن بهترین امکانات و کادر درمانی مجرب و متعهد از ابتدای ورود زائرین ضیوف الرحمن تا پایان عملیات حج همراه زائران عزیز ایرانی می‌باشد.

زائرین از بابت مسائل بهداشتی و درمانی خود هیچ نگرانی نداشته باشند

پیرحسین کولیوند گفت: مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر با دارا بودن بهترین امکانات و کادر درمانی مجرب و متعهد از ابتدای ورود زائرین ضیوف الرحمن تا پایان عملیات حج همراه زائران عزیز ایرانی می‌باشد.
زائرین از بابت مسائل بهداشتی و درمانی خود هیچ نگرانی نداشته باشند