زائران اربعین بیمه شوند

زائران اربعین بیمه شوند

وزیر کشور از مسئولان ستاد اربعین حسینی خواست در فرصت باقیمانده موضوع بیمه زائران را پیگیری و با شرکت های بیمه با قیمت مناسب توافق کنند.

زائران اربعین بیمه شوند

(image)

وزیر کشور از مسئولان ستاد اربعین حسینی خواست در فرصت باقیمانده موضوع بیمه زائران را پیگیری و با شرکت های بیمه با قیمت مناسب توافق کنند.
زائران اربعین بیمه شوند

اس ام اس جدید